Rep. Trott’s Measure to Stop Gun Sale to Turkey Cleared for House Vote

— “We need to block this arms sale and once and for all point a finger in Erdogan’s chest and tell him that a strategic location does not place Turkey above the law.” – Rep. Dave Trott (R-MI)

WASHINGTON, DC – U.S. House Committee on Rules has cleared Congressional Armenian Caucus Co-Chair Dave Trott’s (R-MI) Turkey Continue reading / Ամբողջը →

Texas Becomes 46th U.S. State to Recognize Armenian Genocide

Austin, TX — The Texas House of Representatives passed House Resolution 191, titled “Recognizing the Armenian genocide,” today, thus making The Lone Star State the 46th state in the USA to officially classify and commemorate the 1915-1923 annihilation of Continue reading / Ամբողջը →

Congressional Leaders Call on President Trump to Properly Commemorate Armenian Genocide

— Bipartisan Letter Urges President to Reject Turkey’s Gag-Rule

WASHINGTON, DC – The Chairmen and Ranking Members on both the House Foreign Affairs and Intelligence Committees joined today Continue reading / Ամբողջը →

Armenian Caucus Collecting Congressional Signatures on Letter Urging President Trump to Properly Commemorate Armenian Genocide

— ANCA Organizing Grassroots Advocacy Supporting Bipartisan Appeal – anca.org/genocide

WASHINGTON, DC – The leadership of the Congressional Armenian Caucus today called on their U.S. House colleagues to join with Continue reading / Ամբողջը →

Արդարության և Մարդու Իրավունքների Հայկական Իրավական Կենտրոնի ստեղծման մասին

Հայոց ցեղասպանության արդարացի լուծմանը և Արցախի անկախության իրավունքին սատարող ինստիտուտ

ԵՐԵՎԱՆ – Այսօր մենք հայտարարում ենք բացումը Արդարության և մարդու իրավունքների հայկական իրավական կենտրոնին (ՀԻԿ), որն Continue reading / Ամբողջը →