ANCA Welcomes Rep. Judy Chu’s Renewed Call for U.S.-Armenia Double Tax Treaty

Washington, DC – Rep. Judy Chu (D-CA) has once again called on the U.S. Department of Treasury to begin negotiations with Armenia on a modern Double Tax Treaty, a longstanding Armenian National Committee of America (ANCA) public policy priority that Continue reading / Ամբողջը →

2017 Primary Elections Bring Sweeping Victories for ANCA-WR Endorsed Candidates

LOS ANGELES – The Armenian-American community and the Armenian Cause emerged as a winner in the March 7th Los Angeles primary elections with 100 percent of the Armenian National Committee of America – Western Region’s (ANCA-WR) endorsed candidates Continue reading / Ամբողջը →

ANCA Pasadena Hosts Community-Wide El-Niño Emergency Preparedness Townhall Forum

Critical Information is Imparted to Area Residents and the Community in Preparation of Potential Disasters and Emergencies

PASADENA – In preparation of the coming El Niño weather pattern, the Armenian National Committee of America – Pasadena Chapter, Continue reading / Ամբողջը →

Փասատինայի Հայ Դատի Յանձնախումբի Վարչութեան Դիւանը

ՓԱՍԱՏԻՆԱ.- Իր Օգոստոս 27ի ժողովին ընթացքին, Փասատինայի Հայ Դատի յանձնախումբի վարչութիւնը ընտրած է 2015ի նոր դիւանը, որուն անդամներն են՝ Վահէ Մաճարեան (ատենապետ), Պօղոս Փաթաթեան (քարտուղար) եւ Գրիգոր (Կրեկ) Ապաճեան (գանձապահ)։ Continue reading / Ամբողջը →