Գասպար Կարապետեան. «Եւրոպայի Հայ Դատի Յանձնախումբերը Կը Վերաթարմանան Երիտասարդ Ոյժերով»

(ԳԱՆՁԱՍԱՐ) Եւ­րո­պա­յի տա­րած­քին Հայ Դա­տի գրա­սեն­եա­կի բաց­ման 15-ամ­եա­կին առի­թով, Հայ Դա­տի աշ­խա­տանք­նե­րը հա­մա­կար­գե­լու, այդ աշ­խա­տանք­նե­րուն նոր թափ տա­լու եւ ըն­դար­ձա­կե­լու նպա­տա­կով, Պրիւք­սէ­լի Հայ տան մէջ 27-28 Մա­յիս 2017-ին Continue reading / Ամբողջը →

Ակնոցներ՝ Արցախի երեխաներուն

(ԱԶԱՏ ՕՐ) Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բին նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, ար­դէն երկ­րորդ տա­րին է, որ կեն­սա­կան իւ­րա­յա­տուկ օ­ժան­դա­կու­թիւն մը կը հաս­նի Ար­ցա­խի կա­րի­քա­ւոր ե­րե­խա­նե­րուն, շնոր­հիւ յոյն բա­րե­րար պրն. Ս­թաւ­րոս ­Քո­յի­սի ազ­նիւ մա­տուց­ման։ Ան­ցեալ Continue reading / Ամբողջը →

Հայ Դատի Եւրոպայի յանձնախումբերու խորհրդաժողով՝ Պրիւքսէլի մէջ

ՊՐԻՒՔՍԷԼ (Հ.Յ.Դ. մամլոյ դիւան, 2017թ. Մայիս 28) – Եւրոպայի տարածքին Հայ Դատի աշխատանքները համակարգելու, այդ աշխատանքներուն նոր թափ տալու եւ աշխարհագրութիւնը ընդարձակելու նպատակով, Պրիւքսէլի Հայ Տան մէջ 27-28 Մայիսին տեղի Continue reading / Ամբողջը →

Յոյներու Ցեղասպանութեան ձեռնարկներու շարք

Յար­գան­քի տուրք՝ ­­Պոն­տո­սի ­­Յոյ­նե­րու ­­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րու յի­շա­տա­կին

Ա­թէն­քի, ­­Փի­րէա­յի եւ ­­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ, ձեռ­նարկ­նե­րուն ներ­կայ ե­ղան ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Հայ ­­Դա­տի ­­Յանձ­նա­խում­բի եւ Հ.Յ.Դ. ­­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան Միու­թեան ան­դամ­նե­րը Continue reading / Ամբողջը →

102ամեակին նուիրուած ձեռնարկներու յայտագիր

Հայոց Ցեղասպանութեան 102ամեակին նուիրուած ձեռնարկներու յայտագիր

Աթէնք

Չորեքշաբթի՝ 5 Ապրիլ 2017

Դասախօսական երեկոյ «Սիսի պատմական Կաթողիկոսարանի վերադարձի դատը» նիւթով, երեկոյեան ժամը 7ին, Continue reading / Ամբողջը →

Կ­լոր սե­ղա­նի զրոյց՝ «­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­ներ. լու­ծում-մեր­ժում-դիր­քա­ւո­րում» նիւ­թով Ե­լոյ­թով հան­դէս ե­կաւ Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի կող­մէ ընկ. ԽԱՉԻԿ ԱՊԱՐԵԱՆ

(ԱԶԱՏ ՕՐ, 24 Մարտ) Ի­րենց ա­շա­կերտ­նե­րուն հան­դէպ պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թեան զգա­ցու­մով ա­ռաջ­նոր­դո­ւող ու­սու­ցիչ­ներ եւ դաս­տիա­րակ­ներ ազ­դե­ցիկ դեր կ­՚ու­նե­նան ե­րի­տա­սարդ սե­րուն­դի կազ­մա­ւոր­ման եւ ըն­կե­րա­յին զգայ­նու­թիւն­նե­րու ձե­ւա­ւոր­ման գոր­ծին մէջ։
Այս ա­ռա­քե­լու­թեամբ ա­ռաջ­նոր­դո­ւե­լով՝ Continue reading / Ամբողջը →

Արցախի արտաքին գործոց նախարար Կարէն Միրզոյեանի հանդիպումները Յունաստանի պետական-քաղաքական շրջանակներու հետ

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Հայ Դատի Յանձնախումբին կողմէ «Մեր հերոսական Արցախը» նիւթով եռօրեայ ելոյթներուն առընթեր, նախապէս առնուած ժամադրութեամբ, Արցախի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարար Կարէն Միրզոյեան հանդիպումներու շարք մը ունեցաւ Continue reading / Ամբողջը →

Կարէն Միրզոյեանի այցելութիւնը Աթէնք

(ԱԶԱՏ ՕՐ) Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի հրա­ւէ­րով, աշ­խա­տան­քա­յին ե­ռօ­րեայ այ­ցե­լու­թեամբ Ա­թէնք կը գտնո­ւի Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար պրն. ­Կա­րէն ­Միր­զո­յեան։ Պրն. նա­խա­րա­րը Եր­կու­շաբ­թի 13 ­Մարտ 2017ի ա­ռա­ւօ­տուն, այ­ցե­լու­թիւն­ներ Continue reading / Ամբողջը →

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտասարդական Միութեան անդամները խանգարեցին Ատրպէյճանի դեսպանի ելոյթը – Ատրպէյճանի հակահայ քարոզչութիւնը իր արժանի պատասխանը առաւ Աթէնքի մէջ

(ԱԶԱՏ ՕՐ) Ատրպէյճանական հակահայ քարոզչութեան դէմ որպէս հակազդեցութիւն, Հինգշաբթի՝ 16 Փետրուարին երեկոյեան, Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտասարդական Միութեան մեծ թիւով ընկերներ ներկայ գտնուեցան Յունաստանի մօտ Continue reading / Ամբողջը →

Յունաստանի Հայ Դատի Յանձնախումբի հանդիպումը Հ.Հ. նորանշանակ դեսպան պրն. Ֆադէյ Չարչօղլեանի հետ

Երեքշաբթի՝ 8 Փետրուար 2017ի երեկոյեան, փոխադարձ ծանօթացման հանդիպում մը տեղի ունեցաւ Յունաստանի մօտ Հայաստանի Հանրապետութեան նորանշանակ դեսպան պրն. Ֆադէյ Չարչօղլեանի եւ Հ.Յ.Դ. Հայ Դատի Յանձնախումբին միջեւ։ Continue reading / Ամբողջը →