102ամեակին նուիրուած ձեռնարկներու յայտագիր

Հայոց Ցեղասպանութեան 102ամեակին նուիրուած ձեռնարկներու յայտագիր

Աթէնք

Չորեքշաբթի՝ 5 Ապրիլ 2017

Դասախօսական երեկոյ «Սիսի պատմական Կաթողիկոսարանի վերադարձի դատը» նիւթով, երեկոյեան ժամը 7ին, Continue reading / Ամբողջը →

Կ­լոր սե­ղա­նի զրոյց՝ «­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­ներ. լու­ծում-մեր­ժում-դիր­քա­ւո­րում» նիւ­թով Ե­լոյ­թով հան­դէս ե­կաւ Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի կող­մէ ընկ. ԽԱՉԻԿ ԱՊԱՐԵԱՆ

(ԱԶԱՏ ՕՐ, 24 Մարտ) Ի­րենց ա­շա­կերտ­նե­րուն հան­դէպ պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թեան զգա­ցու­մով ա­ռաջ­նոր­դո­ւող ու­սու­ցիչ­ներ եւ դաս­տիա­րակ­ներ ազ­դե­ցիկ դեր կ­՚ու­նե­նան ե­րի­տա­սարդ սե­րուն­դի կազ­մա­ւոր­ման եւ ըն­կե­րա­յին զգայ­նու­թիւն­նե­րու ձե­ւա­ւոր­ման գոր­ծին մէջ։
Այս ա­ռա­քե­լու­թեամբ ա­ռաջ­նոր­դո­ւե­լով՝ Continue reading / Ամբողջը →

Արցախի արտաքին գործոց նախարար Կարէն Միրզոյեանի հանդիպումները Յունաստանի պետական-քաղաքական շրջանակներու հետ

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Հայ Դատի Յանձնախումբին կողմէ «Մեր հերոսական Արցախը» նիւթով եռօրեայ ելոյթներուն առընթեր, նախապէս առնուած ժամադրութեամբ, Արցախի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարար Կարէն Միրզոյեան հանդիպումներու շարք մը ունեցաւ Continue reading / Ամբողջը →

Կարէն Միրզոյեանի այցելութիւնը Աթէնք

(ԱԶԱՏ ՕՐ) Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի հրա­ւէ­րով, աշ­խա­տան­քա­յին ե­ռօ­րեայ այ­ցե­լու­թեամբ Ա­թէնք կը գտնո­ւի Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար պրն. ­Կա­րէն ­Միր­զո­յեան։ Պրն. նա­խա­րա­րը Եր­կու­շաբ­թի 13 ­Մարտ 2017ի ա­ռա­ւօ­տուն, այ­ցե­լու­թիւն­ներ Continue reading / Ամբողջը →

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտասարդական Միութեան անդամները խանգարեցին Ատրպէյճանի դեսպանի ելոյթը – Ատրպէյճանի հակահայ քարոզչութիւնը իր արժանի պատասխանը առաւ Աթէնքի մէջ

(ԱԶԱՏ ՕՐ) Ատրպէյճանական հակահայ քարոզչութեան դէմ որպէս հակազդեցութիւն, Հինգշաբթի՝ 16 Փետրուարին երեկոյեան, Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտասարդական Միութեան մեծ թիւով ընկերներ ներկայ գտնուեցան Յունաստանի մօտ Continue reading / Ամբողջը →

Յունաստանի Հայ Դատի Յանձնախումբի հանդիպումը Հ.Հ. նորանշանակ դեսպան պրն. Ֆադէյ Չարչօղլեանի հետ

Երեքշաբթի՝ 8 Փետրուար 2017ի երեկոյեան, փոխադարձ ծանօթացման հանդիպում մը տեղի ունեցաւ Յունաստանի մօտ Հայաստանի Հանրապետութեան նորանշանակ դեսպան պրն. Ֆադէյ Չարչօղլեանի եւ Հ.Յ.Դ. Հայ Դատի Յանձնախումբին միջեւ։ Continue reading / Ամբողջը →

«­Ռա­ֆա­յէլ ­Լեմ­քին եւ մարդ­կա­յին ի­րա­ւունք­նե­րը» նիւ­թով ձեռ­նարկ

(ԱԶԱՏ ՕՐ, 14 Դեկտեմբեր 2016) Մեծ յա­ջո­ղու­թեամբ ու ներ­կա­նե­րու լայն բազ­մու­թեամբ՝ Ա­թէն­քի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի մշա­կու­թա­յին հան­դի­սաս­րա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հինգշաբթի՝ 8 ­Դեկ­տեմ­բե­րին ձեռ­նարկ մը՝ «­Ռա­ֆա­յէլ ­Լեմ­քին եւ մարդ­կա­յին ի­րա­ւունք­նե­րը» նիւ­թով։ Continue reading / Ամբողջը →

Արցախի ի նպաստ յունահայութեան դրամահաւաքին գումարը փոխանցուած է Արցախի պաշտպանութեան նպատակին

(ԱԶԱՏ ՕՐ) Յու­նա­հա­յու­թիւ­նը, Ար­ցա­խա­հա­յու­թեան կող­քին գտնո­ւե­լու ա­ռա­ջադ­րան­քով, ­Կի­րա­կի՝ 22 ­Մա­յիս 2016ին, ­Յու­նաս­տա­նի տա­րած­քին կազ­մա­կեր­պեց ­Ֆո­նե­թոն-դրա­մա­հա­ւաք, իր գործ­նա­կան ա­ջակ­ցու­թիւ­նը բե­րե­լու հա­մար Ար­ցա­խի օ­ժան­դա­կու­թեան հա­մա­հայ­կա­կան ար­շա­ւին: Continue reading / Ամբողջը →

«Սր­տա­բուխ օգ­նու­թիւն մեր հե­րո­սա­կան Ար­ցա­խին»

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը կը փա­փա­քի իր խո­րին շնորհակա­լու­թիւ­նը եւ ե­րախ­տա­գի­տու­թեան խօս­քը յայտ­նել ­Փե­րուզ եւ Անդ­րա­նիկ Եոլ­ճեան­նե­րու կա­տա­րած 15.000 եւ­րո­յի ազ­նիւ ու սրտա­բուխ նո­ւի­րա­տո­ւու­թեան հա­մար, Ար­ցա­խի որ­բե­րուն ու ա­նոնց ի Continue reading / Ամբողջը →

Հա­յա­սէր քա­ղա­քա­պե­տի մը մա­հը

(ԱԶԱՏ ՕՐ) Ան­բու­ժե­լիօ­րէն հայ­րե­նա­սէր, ան­բու­ժե­լիօ­րէն պար­տա­ճա­նաչ, գա­ղա­փա­րա­պաշտ, մար­դա­սէր ու հա­յա­սէր մարդ մը հո­ղին յանձ­նո­ւե­ցաւ Եր­կու­շաբ­թի՝ 24 ­Հոկ­տեմ­բե­րին։ ­Մարդ մը, որ կ­’ը­սէր՝ ի՛նչ որ կը հա­ւա­տար, եւ կը հա­ւա­տար՝ ի՛նչ որ կ’ը­սէր։ ­Յի­շա­տա­կը ան­մար մնայ։ Continue reading / Ամբողջը →