ANC Australia, Community leaders reject mooted changes to race hate laws

JOINT MEDIA STATEMENT

Tuesday,18 March 2014

Representatives of the Indigenous, Greek, Jewish, Chinese, Arab, Armenian and Korean communities have expressed their “vehement opposition” to changes that have been mooted to sections of the Racial Discrimination Act which prohibit public conduct that is reasonably likely to “offend, insult, Continue reading / Ամբողջը →

Թորոնթոյի մէջ կայացած ՀՅԴ Գանատայի Հայ Դատի յանձնախումբի զօրակցական նուիրահաւաքին գոյացաւ 76,600 տոլար

Մարտ 14-ին, Թորոնթոյի Հայ Կեդրոնի սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Գանատայի Հայ Դատի յանձնախումբի հանգանակային ձեռնարկներու շարքին երրորդը, որուն ներկայ գտնուեցան աւելի քան 150 Հայ Դատի զօրակիցներ։ Continue reading / Ամբողջը →

Rep. Sherman Presses Secretary Kerry on Armenian American Foreign Aid Priorities

(March 14) WASHINGTON—House Foreign Affairs Committee senior member, Rep. Brad Sherman (D-CA) urged Secretary of State John Kerry to zero-out U.S. military assistance to Azerbaijan, citing the Aliyev regime’s ongoing aggression against Armenia and Nagorno Karabakh, reported the Armenian National Committee of America (ANCA). Continue reading / Ամբողջը →

Armenian National Committee of Poland formed in Warsaw

In Warsaw, Poland, by the initiative of the European Armenian Federation for Justice and Democracy (EAFJD) and in the presence of President Kaspar Karampetian, Armenian National Committee of Poland (ANC Poland) – Hay Tad was formed, Continue reading / Ամբողջը →

Wyoming House Votes Down Pro-Azerbaijan Measure

THANK YOU WYOMING: Wyoming’s State House of Representatives, by a vote of 35 nays to 25 ayes, struck down a Baku-backed measure (H.J. No. 002) aimed at sugarcoating ‪‎Azerbaijan‬’s Aliyev family dictatorship.

Continue reading / Ամբողջը →

ՄԻԵԴ-ի որոշումը բողոքարկելու Զուիցերիոյ կառավարութեան որոշումի մասին

ՄԱՄԼՈՅ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Երեւան (11 Մարտ 2014) – Կ՚ողջունենք Զուիցերիոյ կառավարութեան որոշումը՝ բողոքարկելու Մարդու Իրաւունքներու Եւրոպական Դատարանի (ՄԻԵԴ) դեկտեմբեր 17-ի որոշումը. Continue reading / Ամբողջը →