ANC Australia Advocacy Week features John Evans, raises $85,000 and honours NSW politicians

SYDNEY: The Armenian National Committee of Australia (ANC Australia) completed its most successful Advocacy Week to date by raising $85,000 at its Annual Banquet. This completed a week which included high profile meetings and events featuring international guest of honour, the former United States Ambassador to Armenia, John Evans.
Continue reading / Ամբողջը →

A Night Dedicated to Vision and Values

The green draped programs figuratively represented the grassroots mission of the ANCA, standing tall and proud.
This was not an ordinary gathering of nearly 1,000 Southern Californians in the heart of the city center. No. This was the expression of a dream. The image of a people’s devotion to the betterment of a nation. One with purpose. One with vision and values. This was the 2013 ANCA-Western Region Annual Banquet Gala. And it was a night certainly to be remembered for many years to come.
Continue reading / Ամբողջը →

The Hye Tad Global Initiative

As part of the ANCA Grassroots 2013 Conference, organized by the ANCA Western Region, a fascinating luncheon called “The Hye Tad Global Initiative” took place Sunday afternoon, after a long night of fun and celebration. On Sunday, December 1, at noon representatives from Armenian National Committees in South America, Europe, Armenia, Australia and the Middle East streamed in through Google Hangouts video chat to discuss their advocacy efforts in their respective communities.

Charging Through Black Friday to Join the Armenian Cause at ANCA Grassroots

BY TALAR MALAKIAN
ASBAREZ

LOS ANGELES—Black Friday was embraced at the famous Loews Hollywood Hotel on November 29 with a lively, bustling crowd of 500 people shuffling through registration and check-ins, many scrambling over to Sebu Simonian to have a picture taken with the award winning Capital Cities’ star, others were hugging each other after several years of separation anxiety.
Continue reading / Ամբողջը →

THE HYE TAD GLOBAL INITIATIVE

As part of the ANCA Grassroots 2013 Conference, organized by the ANCA Western Region, on Sunday, December 1, at noon representatives from Armenian National Committees in South America, Europe, Armenia, Australia and the Middle East streamed in through Google Hangouts video chat to discuss their advocacy efforts in their respective communities.

Ռումանիոյ մէջ Հայ Դատի Յանձնախումբի կազմութիւն

Պրիւքսել, նոյեմբեր 25, 2013.- Նոյեմբեր 23, 2013-ին, Ռումանիոյ Առաջնորդարանի սրահէն ներս, Թեմակալ Առաջնորդ Տ. Տաթեւ Սրբ. Եպսկ. Յակոբեան-Մուրատեանի պատուոյ նախագահութեամբ եւ Եւրոպայի Հայ Դատի յանձնախումբի գրասենեակի նախագահ Գասպար Կարապետեանի ներկայութեամբ, հիմքը դրուեցաւ եւ կազմուեցաւ Ռումանիոյ Հայ Դատի յանձնախումբը: Ներկայ էր նաեւ Պելճիքայի Հայ Դատի յանձնախումբի անդամ՝ Իրինա Մանուկեանը:
Continue reading / Ամբողջը →